X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آبستن تاریخیم،آبستن حوادثیم،ما همه آبستنیم

آبستن


آبستن


:

حضرت ذواقرنین یا کوروش بزرگ

برای « ذوالقرنین » معانی گوناگونی ذکر شده است. برخی ذوالقرنین را به معنای ـ دو قرن ـ گرفته اند. به این معنی که مردم را در حدود دو قرن یا دو نسل دعوت به حق نمود.

برخی نیز گفته اند: ذوالقرنین، یعنی کسی که بر شرق و غرب دنیای شناخته شده آن روز حکومت
داشته است.

 در آرامگاه کوروش پیکر تقدیس از روح و « فروهر» کوروش را نیز به شکل فرشته ای ساخته بودند،که ذوالقرنین بوده و همانست که می نویسند بر بالای آن کتیبه ای داشته که نام کوروش بر آن نوشته بوده بالای آرامگاهش مجسمه بالدار هنوز هست و ابولکام آزاد براساس همین مجسمه آنرا ذوالقرنین خوانده است و کوروش را همان ذوالقرنین یاد شده در قرآن دانسته است.در تورات هم به کوروش لقب عقاب شرق داده اند.

ذوالقرنین اولین کسی است که سد ساخته است و از آهن به نحو انبوه استفاده کرده است وسدی که او ساخته بود از آهن خالص بوده است.

در روایات آمده است که گروهی از مردم نزد ذوالقرنین آمدند و از طایفه ای شریر و خونریز که به « یأجوج و مأجوج ( همان قوم مغول)» معروف است، به شکایت پرداختند و گفتند که از آزار و اذیتهای این قوم به ستوده آمده اند. چه بهتر که چاره ای برای در امان ماندن از دست آنها اندیشیده شود. ذوالقرنین به درخواست آنها جواب مثبت داد و برای آنها سدی از آهن ساخت تا از آزار و دست درازی آن قوم در امان باشند.

گفته شده است که این سد در مکانی که از دو طرف با کوههای سر به فلک کشیده محصور بود، ساخته شده است.اکنون سدی با همان مشخصات در گرجستان امروزی پیدا شده است و در تنگه داریال واقع است.

برخی با غرض یا به اشتباه اسکندر گجستیک (ملعون) را ذوالقرنین می دانند لیکن‌ این‌ معنی‌ با کلام قرآن‌ سازش‌ ندارد. چون‌ نخست قرآن‌ می گوید ذوالقرنین‌ مؤمن‌ به‌ خدا و روز قیامت‌ بوده‌ است‌ و دین‌ او دین‌ توحید بوده‌ است‌؛ ولی‌ ما میدانیم‌ که‌ إسکندر مشرک‌ بوده‌ و در تاریخ‌ آمده‌ است‌ که‌ ذبیحه خود را برای‌ ستاره مشتری‌ ذبح‌ نموده‌ است‌.

و دوم  قرآن‌ ذوالقرنین‌ را مرد صالح‌ از عباد خدا و صاحب‌ عدل‌ و رفق‌ می‌شمارد؛ و تاریخ‌ برای‌ إسکندر خلاف‌ آنرا بیان‌ میکند.

سوم اینکه در هیچیک‌ از تاریخها‌ نیامده‌ است‌ که‌ إسکندر مقدونی‌ سدّ یأجوج‌ و مأجوج‌ را بنا کرده‌ باشد. به هر حال از ذوالقرنین در قرآن به عنوان شخصیتی دادگستر و بشردوست یاد شده است.ودر تمام نوشته هایی که از زمان باستان چه در کتابهای دینی چه کتابهای غیر دینی آمده کوروش را فردی دادگستر و بشر دوست و کسی که اولین بیانیه حقوق بشر را اجرا کرده است  و کتیبه اش هنوز موجود می باشد ، ذکر شده است.

دوتا از فروع دین ما تولی و تبری است که یعنی دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا است چون کوروش بزرگ دوست خدا فردی بود که احکام خدا را در زمین جاری می کرد و در واقع نماینده خدا در زمین بود باید مورد احترام همگی ما باشد و مقامش را گرامی داریم و نگذاریم آرامگاهش از بین برود و یا به او بی توجهی و توهین شود .

ترجمه آیه های قرآنی 

و از تو از ذو القرنین می پرسند . بگو : براى شما از او خبرى خواهم خواند ( 83 ) .

 
ما به او در زمین تمکین و قدرت دادیم و از هر چیز وسیله‏اى عطا کردیم ( 84 ) .


پس راهى را تعقیب کرد ( 85 ) .

 
چون به غروبگاه آفتاب رسید آن را دید که در چشمه‏اى گل‏آلود فرو مى‏رود و نزدیک چشمه گروهى را یافت
گفتیم اى ذو القرنین یا عذاب مى‏کنى یا میان آن طریقه‏اى نیکو پیش مى‏گیرى (86).

 
گفت : هر که ستم کند زود باشد که عذابش کنیم و پس از آن سوى پروردگارش برند و سخت عذابش کند ( 87 ) .

 
و هر که ایمان آورد و کار شایسته کند پاداش نیک دارد و او را فرمان خویش کارى آسان گوییم (88 ) .


تا به طلوع‏گاه خورشید رسید و آن را دید که بر قومى طلوع مى‏کند که ایشان را در مقابل آفتاب پوششى نداده‏ایم ( 90 ) .


چنین بود و ما از آن چیزها که نزد وى بود به طور کامل خبر داشتیم ( 91 ) .
آنگاه راهى را دنبال کرد ( 92 ) .


تا وقتى میان دو کوه رسید مقابل آن قومى را یافت که سخن نمى‏فهمیدند ( 93 ) .


گفتند : اى ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین تباهکارند آیا براى تو خراجى مقرر داریم که میان ما و آنها سدى بنا کنى ( 94 ) .


گفت : آن چیزها که پروردگارم مرا تمکن و قدرتی آن را داده از خراج شما بهتر است اما  مرا به نیرو کمک دهید تا میان شما و آنها حائلى کنم ( 95 ) .


قطعات آهن پیش من آرید تا چون میان دو دیواره پر شد گفت : بدمید تا آن را بگداخت گفت : روى گداخته نزد من آرید تا بر آن بریزم ( 96).


پس نتوانستند بر آن بالا روند ، و نتوانستند آن را نقب زنند ( 97 ) .


گفت : این رحمتى از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم بیاید آن را هموار سازد  و به پیمان خود عمل کند و آن سد را متلاشی و پاره پاره گرداند (98)

از ذوالقرنین در کتاب مقدس ( تورات ) به عنوان مسیح یا نجات دهنده نام برده شده . 

همچنین در انجیل به عنوان چوپان یعنی  کسی که مردم را هدایت می کرده است یاد شده .

همه این حرفها رو زدیم ولی کو گوش شنوا مرد به این بزرگی تو خاکی که خودش براش اینهمه افتخار آفریده ازش اسمی برده نمیشه ولی وظیفه ما اطلاع رسانی است در ضمن :

روز بزرگداشت کوروش این بزرگ مرد که در تاریخ موندگار چه بعضی ها بخوان چه نخوان ... ۲۹ اکتبر برابر با ۷ آبا ن می باشد وبرابر با روزی است که کوروش بیانیه حقوق بشر رو صادر کرده واین روز کاملا رسمی است ولی متاسفانه در کشور ما برای  این روز هیچ برنامه ندارند .


آبستن : سینا و پوریا